คณะจากญี่ปุ่นดูงานโรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุ

คณะจากญี่ปุ่นดูงานโรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุ

ภาพความประทับใจ 13 มิถุนายน 2562