คณะจากญี่ปุ่นดูงานที่มูลนิธิเด็กพิการ

คณะจากญี่ปุ่นดูงานที่มูลนิธิเด็กพิการ

ภาพความประทับใจ 13 มิถุนายน 2562