ทริปดูงานที่ Karuizawa จังหวัดนากาโน่

ทริปดูงานที่ Karuizawa จังหวัดนากาโน่

ภาพความประทับใจ 13 มิถุนายน 2562