คณะสมาชิกสภาจังหวัดคานากาว่า เยี่ยมชมงานที่ Bank of Yokohama

คณะสมาชิกสภาจังหวัดคานากาว่า เยี่ยมชมงานที่ Bank of Yokohama

ภาพความประทับใจ 13 มิถุนายน 2562